AİHS 6. Maddenin Temel Gereklilikeri

Jun 19, 2023

AİHM 6. Maddesinin Temel Gereklilikleri

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), Avrupa'da insan haklarını ve temel özgürlükleri korumak amacıyla 1950 yılında imzalanan bir antlaşmadır. AİHS'nin en önemli maddelerinden biri de adil yargılanma hakkını güvence altına alan 6. maddesidir. Bu madde, adaletin tecelli etmesi ve kanun önünde herkese eşit muamele edilmesi için esastır. İşte AİHM 6. maddesinin temel gereklilikleri:

Adil ve Hakkaniyetli Bir Yargılanma Hakkı

AİHS'nin 6. maddesi, herkesin kanunla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından makul bir süre içinde adil ve kamuya açık olarak yargılanma hakkına sahip olduğu anlamına gelen adil yargılanma hakkını güvence altına almaktadır. Bu hak, adaletin tecelli etmesi ve kanun önünde herkese eşit muamele edilmesi için gereklidir. Kişilerin keyfi olarak tutuklanmaktan korunması ve işkenceye veya diğer insanlık dışı muamelelere maruz kalmamalarının sağlanması açısından da önemlidir.

Yasal Temsil Hakkı

AİHS'nin 6. maddesinin bir diğer önemli gerekliliği de hukuki temsil hakkıdır. Bu, herkesin kendi seçtiği bir avukat tarafından temsil edilme veya avukata maddi gücü yetmiyorsa kendisine adli yardım sağlanması hakkına sahip olduğu anlamına gelir. Bu hak, herkesin adalete erişimini ve mahkemede kendini etkili bir şekilde savunabilmesini sağlamak için gereklidir.

legal representation

Kamuya Açık Duruşma Hakkı

AİHS'nin 6. maddesi ayrıca kamuya açık duruşma hakkını güvence altına almaktadır. Bu, adaletin veya ulusal güvenliğin aksini gerektirdiği durumlar dışında mahkeme işlemlerinin halka açık olması gerektiği anlamına gelir. Bu hak, adalet sisteminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması ve mahkemelere halkın güveninin sürdürülmesi için gereklidir.

Tarafsız Mahkeme Hakkı

AİHS'nin 6. maddesinin bir diğer gerekliliği de tarafsız yargı hakkıdır. Bu, yargıçların tarafsız ve önyargısız olmaları ve davanın sonucunda herhangi bir kişisel veya mali çıkarları olmaması gerektiği anlamına gelir. Bu hak, adaletin tecelli etmesi ve kanun önünde herkese eşit muamele edilmesi için gereklidir.

impartial tribunal

Makul Sürede Yargılanma Hakkı

AİHS'nin 6. maddesi ayrıca mahkeme işlemleri için makul bir süre hakkını garanti eder. Bu, mahkeme davalarının makul bir süre içinde çözülmesi ve gecikmelerin asgari düzeyde tutulması gerektiği anlamına gelir. Bu hak, adaletin zamanında tecelli etmesi ve kişilerin yargılanmadan uzun süre tutuklu kalmasının önlenmesi için gereklidir.

İtiraz ve Temyiz Hakkı

Finally, Article 6 of the ECHR guarantees the right to appeal. This means that everyone has the right to have their case reviewed by a higher court if they are not satisfied with the outcome of their trial. This right is essential for ensuring that justice is served and that errors or miscarriages of justice can be corrected.

right to appeal

Sonuç olarak, AİHS'nin 6. maddesi, adaletin tecelli etmesi ve herkese hukuk önünde eşit muamele edilmesi için elzemdir. Bu maddenin temel gereklilikleri arasında adil yargılanma hakkı, yasal temsil, kamuya açık duruşma, tarafsız bir mahkeme, makul bir süre ve temyiz hakkı yer almaktadır.